Counseling

Kunst verbindt

Muziek is de kunst bij uitstek die verbindend werkt. Verbindend naar binnen, met je unieke bron en naar buiten, met de ander die een aspect van jezelf spiegelt. Dit verbindende principe van muziek maakt me ontzettend dankbaar omdat ik vele mensen ‘werkelijk’ mocht en mag ontmoeten! Er ontstaat als vanzelfsprekend een vertrouwensrelatie.

Gelijkwaardigheid en wegwijzers

Deze gelijkwaardige basis is het uitgangspunt en  voor mij noodzakelijk om werkelijk hulp te kunnen bieden. Ik heb uit ervaring geleerd dat echte hulp een wegwijzer is die je de richting aanwijst naar jouw innerlijk weten en zelf-genezend vermogen.

Mijn mogelijkheden

Mijn mogelijkheden liggen in dit gebied en deze visie.

Van nature stem ik me af op de  persoonlijke kracht van iemand én de creatieve impuls in mezelf die de vertaling maakt naar muzikale expressie en bewustwording via klank en woord.

Muzikale ervaring en counseling

Zo ontstaan diepgaande en inspirerende gesprekken tijdens een muzikale ervaringssessie. En is het mogelijk om een extra counseling sessie af te spreken.

Je kan ook een counseling sessie afspreken, waarin we afstemmen op wat zich eerst aandient: het verhaal en de situatie, of een korte piano improvisatie die ik voor je speel óf een eerste muzikale ervaring voor jou als opmaat tot een counseling sessie.